Comparative history master's degree (2 years)

Program szint:  Egyetemi (mester) 

Elérhető fokozat: MA

Képesítés hivatalos neve: Master of Arts in Comparative History (Összehasonlító történettudomány, Mester fokozat)

Szakgazdák:  

Department of History (Történelem Tanszék)

Department of Medieval Studies (Középkortudományi Tanszék)

Szükséges CEU kreditek száma: 66

ECTS kreditek száma: 120

A fokozat típusa: CEU

Program akkreditáció:  A programot New York Állam Oktatási Minisztériuma hagyta jóvá es jegyezte be hivatalosan; es ugyancsak akkreditálták Magyarországon

A program időtartama: 2 év

A programnak két szakgazdája van : 

1. Department of History (Történelem Tanszék)

2. Department of Medieval Studies (Középkortudományi Tanszék)

A program társigazgatói: 

Hall, Karl  (Történelem Tanszék)

Wilke, Carsten (Középkortudományi Tanszék)

Program adminisztrátor: 

Bendik Agnes

Program adminisztrátor e-mail címe: Email contact form

A program kezdete : Szeptember

Programleírás: 

A Középkortudományi Tanszék és a Történelem Tanszék közös kezdeményezésére 2008-ban indult el a Kétéves Összehasonlító Történettudományi MA program. Két választható tanulmányi szakirányból áll: Interdiszciplináris Középkori Tanulmányok valamint Közép-, Kelet-, és Délkelet Európa Összehasonlító TörténettudományaAz új programot a University of the State of New York (New York-i Állami Egyetem) vezető testülete (Board of Regents) jegyezte be 2007 novemberében New York Állam Oktatási Minisztériuma nevében. 2008 júliusában a Magyar Akkreditációs Bizottság is hivatalosan regisztrálta.

A kétéves program a Középkortudományi Tanszék és a Történelem Tanszék közös kezdeményezésére jött létre a Történeti és Interdiszcipilináris Tanulmányok Intézetének keretén belül. A szándék az erők egyesítésével az volt, hogy olyan többarcú, többirányú posztgraduális program jöjjön létre, amely a történelem és társtudományainak elméletébe, módszereibe történő rendszeres es alapos bevezetés után Közép-, Kelet-, Délkelet-, és Nyugat-Európa valamint a Kelet-Mediterráneum régióira és ezek “határvidékekeire” koncentrálva a késői ókortól napjainkig elemzi ezen régiók hosszútávú folyamatainak visszatérő, domináns motívumait. A kétéves program megjelenése  nem érinti a két tanszék által külön-külön ajánlott, már meglévő, akkreditált egyéves programok integritását, azok tananyagára szervesen támaszkodik.

Ki jelentkezzen?

A kétéves program ugyanolyan szigorú igényeket támaszt a hallgatókkal szemben, mint egyéves elődje. Mindemellett üteme és egyes tartalmi egységei olyan diákok számára teremt ideális feltételeket, akik megítélése szerint a történettudomány alapvetésének elsajátítására több tanulmányi időre van szükségük. A program kifejezett célja, hogy a (“bolognai típusú”) hároméves BA történelem alapszakos végzettséggel rendelkezők számára tegye lehetővé a szakirányú továbbtanulást. Emellett olyan négy vagy akár öt éves egyetemi képzettséggel rendelkezők számára is nyitva áll, akiknek korábbi szakja(i) nem történelmi szakirányú társadalomtudományi vagy bölcsész területet érintettek. A négy vagy ötéves történelem szakirányú diplomával rendelkezőknek ezentúl inkább az egyéves programot ajánljuk azzal, hogy a hátterük megismerése után jelentkezésüket átirányíthatjuk a kétéves kurzusra, illetve  később – kivételes esetben – még lehetőségük nyílhat arra, hogy a kétéves programba átjelentkezzenek.

A program struktúrája

A CEU tanulmányi naptárával összhangban a Történelem Tanszék kurzuskínálata a következő periódusokra oszlik: Előkészítő szakasz, nulladik hét (az előbbiek együtt 3 hét szeptemberben); az őszi trimeszter (12 hét szeptember végétől december közepéig); téli trimeszter (12 hét januártól március végéig) és a tavaszi ülészszak (10 hét április elejétől június elejéig).

A kétéves program első éve a Történelem Tanszék és a Középkortudományi Tanszék közötti erősen integrált együttműködés jegyében zajlik. A célunk az, hogy jó alapozást adjunk a módszerek, elméleti alapvetések, szaknyelvek és mas készségek terén.

Az előkészítő szakasz es a nulladik hét célja, hogy segítsen a CEU környezetbe történő beilleszkedésben. A program tartalmaz egy közös kirandulást, a CEU-ban találhato források használatáról szóló bevezető tanfolyamokat, kurzus bevezetőket, valamint a Budapest területén található levéltárak és könyvtárak bemutatását.

Az első trimeszter több kötelező alapkurzust tartalmaz. Emellett kötelezően választható kurzusokat is fell kell venni a hallgatóknak (“mandatory elective” or “topical survey” courses). Némely kurzus külön választható középkorászoknak illetve modernistáknak.

A második trimeszter során a közös órák száma csökken miközben a választhatóké növekszik. (Szándékunk szerint továbbra is választhatóak maradnak mind a középkorászok, mind a modern történelmet tanulók számára.) A speciális szakszemináriumok száma mindkét csoport esetében megnő es elindulnak az előkészületek a második évre. Egy úgynevezett szakdolgozati áttekintő tervezetet (Thesis Prospectus) kell a diákoknak beadniuk a tanév végére. Az ehhez való felkészülésben a diákok egy időközben kiválasztott témavezető (supervisor) útmutatásaira támaszkodnak. Ugyancsak a felkészülés része a szakdolgozati szemináriumon való részvétel es májusban sorra kerülő szakdolgozati előzetes kutatásokat bemutató csoportfoglalkozások (thesis workshops). A háromhetes áprilisi kutatási szünet lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy a származási országukban vagy máshol található levéltári és más forrásokat felkutassanak. Az egyetem szerény anyagi támogatást is tud nyújtani a diákoknak a kutatási programjuk sikere érdekeben (február elején nyílik lehetőség a kutatói utazási ösztöndíjak feltételeinek megismerésére).

A közös év az április utolsó hetével induló tavaszi ülésszakkal (spring session) végződik. A középkorászok egyhetes tanulmányútra mennek (amelyet egy erre specializált szeminárium segítségével a téli trimeszter alatt készítenek elő), melynek során olyan területeket es terepeket látogatnak meg, ahol a térségben fellelhető középkori civilizáció nyomait, leleteit vizsgálhatják. A modernisták többnapos tanulmányi kiránduláson vesznek részt a térség egy vagy két jelentős kulturális fővarosának érintésével (általában a hagyományossá vált Bécs városát bemutató körút).   

A tavaszi kirandulást a Történelem Tanszéken a fent említett szakdolgozat előkészítő csoportfoglalkozások (thesis workshops) követik. A workshopokon előadják és tanulótársaikkal valamint a workshop vezetőjével és az általában jelenlévő témavezetőjükkel nyilvánosan megvitatják az áprilisi kutatásaik eredményeként megírt szakdolgozati fejezet vázlatát. A Középkortudományi Tanszéken a tavaszi ülésszak legfőként egy háromhetes szemináriumi időszakból áll, aminek keretében a diákok négy felajánlott lehetőségből kettő, egy kreditet adó szemináriumot választanak. A szemináriumok további útmutatást adnak az MA szakdolgozat megírásához.

Júniusban az első éves diákok szakdolgozati tervezetének (Thesis Prospectus) védésére kerül sor. A védési időszak egybeesik a másodéves diákok és az egyéves MA diákok szakdolgozati védésének periódusával. A tervezet tanulmányi bizottságok (supervisor és “second reader”) általi jóváhagyása a további tanulmányok előfeltétele. A nyári szünetben lehetővé váló kutatások terveinek előkeszítésere is ekkor kerül sor.

A harmadik trimeszterben (a második év őszi trimeszterében) a diákok speciális és haladó metodológiai szemináriumokat vesznek fel. A negyedik trimeszter es a második év tavaszi ülésszaka szinte teljesen a szakdolgozattal kapcsolatos kérdések jegyében zajlik. Ezek keretében az eddigi kutatási eredmények kiegészítésére, szakdolgozati gyakorló órák, workshopok látogatására, valamint a szakdolgozat végleges megírására kerül sor.

Tanulmányi kötelezettségek és a diploma megszerzéséhez szükséges előfeltételek

A diploma megszerzéséhez a kétéves MA szakos hallgatóknak 80 kredit pontot kell összegyűjteniük. Ebből 8 kredit pontot ér egy sikeresen megvédett szakdolgozat. A fennmaradó 72 pont kurzus kreditekből áll össze, (melyekbe beletartoznak a szakdolgozati szemináriumok és a szakdolgozatra felkészítő workshopok.) Egy kurzus kredit megfelel egy hetenkenti 50 perces tanóra látogatásának egy 12 hetes tanulmányi trimeszterre vetítve. A Történelem Tanszék kurzusai általában 2 vagy 4 kreditet érnek (vagyis két vagy három tanóra hetente és trimeszterenként). A Középkortudományi Tanszék 1 kredites kurzusokat is ajánl. A feladott olvasmányok, esszéírás és más elvárások összességükben kb. háromszor akkora időráfordítást igényelnek, mint a velük összefüggő tantermi órák.

A fentiek alapján látható, hogy a diákok jelentős szabadságot kapnak a kurzusok kiválasztásában. Témavezetőik és a tanszék egyéb tanárai segítséget nyújtanak olyan órarend összeállításában, ami egy-egy diák kutatási területének, valamint a program interdiszciplináris képzési céljainak egyaránt megfelelnek. Szeptember elején a programigazgató (második évben a témavezető) és a tanszékvezető segitségével minden diák megbeszélheti az adott évre vonatkozó programtervezetét. Kisebb változtatásokra természetesen lehetőség marad a tanév elején, például olyan okból, hogy egy diák újabb érdeklődési terület iránt mutat érdeklődést.